Nastavitve

Spol

Ujemanje

 

 

 

Nastavitve

ghffghffhgf

Drži rdeči gumb in razločno izgovori besedo

Drevo

O avtorjih

 

Projekt predstavlja napredek v kvaliteti komunikacije gluhih in naglušnih uporabnikov. Aplikacija Gluhofon je univerzalni model, ki se vnese v različne modele mobilnih aparatov in prenosnih računalnikov.

 

Gluhofon olajša komunikacijo gluhih tako, da nastopa v vlogi posrednika – prevajalca, lektorja, in pomočnika pri besedni – zvočni komunikaciji. Izgovorjeno besedo slišečega sogovornika pretvori v slikovno podobo ali izgovorjeno besedo uporabnika (gluhi ali naglušni imajo večinoma tudi manj jasno razumljivo izgovarjavo) spremeni in po potrebi prilagodi pravilnemu zapisu.

 

Npr. želimo izgovoriti besedo »HIŠA«, izgovarjava, ki jo izreče gluha oseba je »IČA«, aplikacija s programom bo to besedo primerjala s obstoječim slovarjem in logotipom in jo prilagodila najbolj ustrezni besedi. Na ekranu se izpiše beseda: »HIŠA«, in zahteva za potrditev tipke. Tako sestavimo pravilno obliko povedi, ki jo želimo prebrati ali posredovati slišečemu sogovorniku.

 

Aplikacija je prilagodljiva in namensko uporabna za gluhe, ki ne slišijo svojega govora ali ne morejo sprejeti povratne informacije od slišečega sogovornika, ker le ta ne zna znakovnega jezika.

 

Najpomembnejša prednost aplikacije je, da je brezplačna in vedno dostopna gluhim uporabnikom ter sledi trendu razvoja tehnologije in pripomočkov za gluhe, ki jih v Sloveniji še nimamo. To je prva aplikacija v slovenskem jeziku, uporabna za gluhe in naglušne.

 

Razvoj gluhofona so omogočili: EU in kohezijski sklad Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in šport Društvo učiteljev gluhih Slovenije

 

 

 

a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v w x y z ž